DENNÁ PONUKA

     
     
     
     
     

- hmotnosť mäsovej zložky je uvedená v surovom stave - hmotnosť príloh je uvedená v hotovom stave.
* Jedlá označené hviezdičkou obsahujú alergény. Čísla pri jedlách označujú názvy alergénov, ktoré sú uvedené v Zozname alergénov.